"If you change nothing, nothing will change!"

Markkinointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys tai muu organisaatio pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Keinoja ovat mm. asiakkaisiin vaikuttavien tekijöiden analysointi, tutkiminenselvennä, suunnittelu, toimeenpanoselvennä ja valvontaselvennä. Siihen liittyvät itse tuotteen tai palvelun suunnittelu houkuttelevaksi, sen tuominen ostajien helposti saataville, tuotteesta ja tuotemerkistä ja niiden ominaisuuksista kertominen ostajille (myynti ja markkinointiviestintä) sekä oikeanlainen hinnoittelu, jolla tuotteet saadaan kaupaksi kannattavasti. Palvelujen markkinoinnissa korostuvat lisäksi palveluhenkilöstön taidot, palveluprosessin sujuvuus sekä palvelutoiminnan fyysiset puitteet.

Olen Juha  ”Vauhtipyörä” Ahola – yritysvalmentaja, sparraaja, mentori ja vaikuttaja.

Osaamisrepertuaariani ovat mm. liikkeenjohdon konsultointi, yritysvalmentaminen (myynti, markkinointi, yrittäjyys, asiakashankinta), henkilöstön kouluttaminen, mentorointi, sparraukset, sisällön tuottaminen sekä vaikuttajamarkkinointi.

 

Sparrauksessa ja mentoroinnissa fokuksena on työstää liikeideaa, myyntitaitoja, markkinointitaitoja ym. siten, että laitetaan välittömästi toimeksi!

Firmat elävät myynnistä! Markkinoinnin kuuluu tukea myyntiä. Niin markkinoinnin kuin myynnin valmentamisella voidaan saada nopeitakin tuloksia yritykselle.

Yritystoiminnassa on aivan ensiarvoisen tärkeää luoda ja päivittää strategia. Sanahirviötä ei kannata säikähtää. Olennaista on, mitä yritys myy, kuka on asiakas ja miksi asiakas ostaisi juuri kyseisen yrityksen tuotteita tai palveluita. Piste i:n päälle on tömäkkä ja kiinnostava asiakaslupaus.

Tyypillisiä some-kanavia yritysten markkinoinnissa ovat Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn ja Youtube.

Tällä hetkellä lyhytvideot ovat erittäin vahvassa nousussa. Näin ollen TikTok, Insta Reels ja YouTube Shorts ovat tärkeitä kanavia huomioitavaksi valinnoissa.


Maailmankello pyörähti nyt lopulta digitalisaation aikaan. Muun muassa etätapaamiset ovat tulleet jäädäkseen!

Lukuisat isot brändit ovat valjastaneet TikTokissa ison seuraajamäärän omaavia vaikuttajia mainosvideoihinsa vaikuttajina, tuttuina kasvoina kyseisellä some-alustalla ja toisekseen vaikuttajat markkinoivat yritysten tuotteita/palveluita omalle seuraajakunnalleen #KaupallinenYhteistyö toki aina mainiten.