Kehity esiintyjänä

“Vauhtipyörä” on sitä, mitä esittää. Hänen rohkea, innostava ja raflaava tyyli uppoaa minuun. Olin aiemmin varsin ujo, jopa virkamiesmäisen jäykkä, esiintyjä. En saanut kuulijoihin otetta. Juhan esiintymisvalmennuksen myötä sain oivalluksia ja pääsin vapauttamaan käsijarruani löysemmälle. Huomasin, että kun uskallan olla aito, oma itseni, ja valmistaudun esiintymiseen riittävästi, onnistun melko varmasti.

CTA

Vaikuttavassa esiintymisessä tarvitaan intohimoa! Sanat 7 %, ääni 38 % ja keho 55 %. 

Opettaminen, valmentaminen, esimiestyö, johtaminen ja myyntityö edellyttävät hyviä ja monipuolisia esiintymistaitoja. Mutu-tuntumalta ja itseopittuna usein toimitaan kuin dieselmoottori tutulla ja turvallisella tavalla. Puheesta ja esiintymisestä puuttuu särmä ja kiinnostavuus. Valmentamisen myötä voi oivaltaa viitekehystä, mitä milläkin asioilla on merkitystä esiintymisessä ja ottaa koppia itselleen.

Kun olen pitänyt esiintymisvalmennusta pienemmille ryhmille, keskeisenä elementtinä on kunkin osallistujan esiintyminen ja siitä annettava palaute; vahvuudet ja kehityskohdat. Jokaisella on oma tyylinsä, johon on tarkoitus löytää parannusta. Samaan muottiin eivät ihmiset sovi esiintyjänäkään – se on varma.

 • Vuorovaikutusvastuun ymmärtäminen
 • Miten järjestää puhujalle mahdollisuus onnistua (puitteet)?
 • Millä elementeillä puhe tehdään vaikuttavaksi?
 • Miten huomioida erilaiset kuulijat?
 • Oman tyylin kustomoiminen myyväksi
 • Energian käyttö ja tunnetilan hallinta
 • Läsnäolon merkitys
 • Kuulijoiden huomioiminen ja ‘koukuttaminen’ kuuntelemaan
 • Merkityksellisten tarinoiden merkitys viestin perille saamiseksi

Sanallinen ja sanaton viestintä

 • Sanaton viestintä (kinestiikka, proksemiikka ym.)
 • Puheen rytmi, korkeus, voimakkuus
 • Puheen vaikuttavuus (ehtos, logos, pathos ja kairos)
 • Retoriikan 5 kaanonia
 • Äänen käytön tärkeimmät seikat (artikulointi, sävy, voimakkuus ym.)

Neuvottelutaidot

 • Väittely vs. neuvottelu
 • Win – Win
 • GROW-malli
 • Arvostava vuorovaikutus

Olen toiminut vuodesta 2006 alkaen säännöllisesti esiintyjänä erilaisilla valmennuksilla (myyntivalmennukset ym.) aina pienryhmistä isompiin ryhmiin. Juontotehtävissä suurin yleisön koko on ollut yli tuhat kuulijaa.

Mielestäni esiintyessä on tärkeää, että uskaltaa ‘ottaa yleisön’ ja tilanneherkkyyttä täytyy löytyä. Esiintyjän on ymmärretävä, millaisia ihmisiä kuulijoina on ja missä kontekstissa, osatakseen kustomoida puheen sopivaksi.

Valmennan esiintymistä ja toisinaan käyn myös arvioimassa puhujia pyynnöstä antamalla kattavan palautteen. Olen nähnyt lukuisia huippuesiintyjiä, niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia, maailmantähtiä. “Opi paremmiltasi” on hyvä oppi!